Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

24.05.2018

REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÒ DE DADES


 

 

El dia 25 de maig  entra en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

 

Trobareu sempre informació sobre la protecció de dades a la part inferior de la web municipal

 

Totes les administracions han de tenir un Delegat de Protecció de Dades (DPO)

 

-Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

 

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.


-On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades (DPD) es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.


-Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD recull les funcions del delegat de protecció de dades (DPD) que són les següents:

  • Informar i assessorar de les seves obligacions a el responsable o l’encarregat del tractament i els treballadors que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament, i amb d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa el Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte  de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si s’escau, sobre qualsevol altre assumpte.

-Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD)?

 

 

NOM I COGNOMS: Lorena Padilla

CORREU  DE CONTACTE : padillamlr@diba.cat

Carrer, codi postal i municipi: Pl. Catalunya, 7 bis-08695 Bagà

Telèfon: 938244013
Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona