Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

21.03.2019

Informació- Servei de Gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques


Servei de Gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques

 

ASSUMPTE: Remissió de la matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques per a la seva exposició a l'Ajuntament.


En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, us remeto la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent a l'any 2019, perquè resti en aquest Ajuntament a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.


Aquesta matrícula ha estat formada per l'ORGT i aprovada per resolució de Gerència de 6 de març d’enguany, inscrita en el llibre de resolucions amb el número 2019016098, en virtut de la delegació de competències censals concedida pel Ministre d’Hisenda a la Diputació de Barcelona mitjançant la corresponent ordre ministerial, respecte dels municipis que, com el vostre, li van delegar les seves competències en matèria de gestió tributària.


Així mateix, us comunico que aquest Organisme ja s'encarrega de fer la publicació de

l'anunci d'exposició en el BOP i, en el cas d'Ajuntaments de població superior a 10.000

habitants, també en "LA VANGUARDIA", tal i com disposa l'article 3 susdit. Aquesta

publicació està prevista pel proper dia 28 de març.


Si ho considereu convenient podeu publicar en el vostre taulell electrònic un avís, tot

especificant el termini d’exposició indicat, l’adreça de les vostres oficines i l’horari en què es podrà consultar la matrícula.


Si decidiu exposar el llistat de la matrícula en el vostre taulell electrònic haureu de limitar-ne l’accés tot requerint un mitjà d’identificació, atès el caràcter reservat i finalista, així com les limitacions de la cessió a tercers, que l’art. 95 de la Llei general tributària atribueix a les dades exposades.També et pot interessar...


Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona